Jeśli zastanawiasz się nad wyborem kierunku rozwoju zawodowego, albo planujesz zmianę zawodową (a tak może być, skoro czytasz mojego bloga), zachęcam Cię do przeprowadzenia tego procesu w sposób uporządkowany i przemyślany. Wiem dobrze, że znalezienie odpowiedzi na pytanie „Jaka praca będzie idealna dla mnie?” może być trudne. Szczególnie wtedy, gdy wiele rzeczy nas interesuje, albo wręcz przeciwnie – mamy wrażenie, że praca to totalna nuda i nie interesuje nas ona w ogóle. W takiej sytuacji przydatne może być wykonanie testu predyspozycji zawodowych. Ale nie od razu!

Jeśli udało Ci się już trochę poczytać moje wcześniejsze wpisy, to wiesz, że  jestem orędowniczką głębokiego poznania siebie pod kątem zawodowym przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku kształcenia czy zawodu. W poznaniu swoich zawodowych predyspozycji pomoże Ci mój ebook (link w panelu bocznym) i artykuły na blogu.

Jednak po wykonaniu pracy polegającej na samopoznaniu, warto skorzystać z dostępnych online narzędzi, które pomagają pogłębić własne wnioski i je rozwinąć. Dlatego niniejszy artykuł, który przedstawia ranking 10 polskojęzycznych testów predyspozycji zawodowych dostępnych online, będzie pomocny w Twoich poszukiwaniach.

W tym artykule poznasz:

 • ranking dziesięciu testów talentów i predyspozycji zawodowych dostępnych przynajmniej częściowo po polsku wraz z ich oceną w skali 0-5,
 • krótki opis cech każdego testu,
 • moje ogólne wnioski dotyczące sensu wykonywania testów predyspozycji zawodowych.

Lista testów

Testy talentów i predyspozycji zawodowych uwzględnionych w rankingu (według pozycji w rankingu):

 1. CliftonStrengths (test Gallupa)
 2. Test wartości pracy (kotwice kariery Scheina)
 3. Universum Global
 4. Wybierz zawód
 5. Klucz do kariery
 6. Kompetencjometr
 7. Test Hartmana
 8. Test kariery
 9. Nawigator kariery Łazarskiego
 10. A Real Me

Zestawienie wyników rankingu

Zestawienie wyników rankingu obejrzysz po kliknięciu w obrazek poniżej. Przedstawiają one moją subiektywną ocenę znalezionych w sieci testów predyspozycji zawodowych i talentów. Oczywiście wszystkie testy wykonałam osobiście.

Ocenę testów oparłam na informacjach podanych przez ich twórców (przyjęłam robocze założenie, że podany w sieci opis jest zgodny z prawdą). Ocena łączna bazuje na ocenie wiarygodności (waga 0,5) i ocenie przydatności w poszukiwaniu idealnie dopasowanej profesji (waga 0,5).

Ocena wiarygodności uwzględnia takie informacje jak: opis metody badawczej, doświadczenia i kompetencji twórców testu oraz przedstawienie zespołu badawczego z imienia i nazwiska. Jak zauważysz, w większości przypadków twórcy testów nie pokusili się o jakikolwiek opis metody czy przedstawienie zespołu badawczego, co znacznie zaniża im ocenę łączną.

Ocena przydatności bierze pod uwagę zakres i użyteczność informacji zawartych w raporcie, sposób ich przedstawienia, liczbę proponowanych zawodów oraz sposób uwzględnienia indywidualnych wyników osób wypełniających test.

Pod obrazkiem znajdziesz charakterystykę każdego testu.

1.     ClliftonStrengths (test Gallupa)

Recenzję tego testu już napisałam i znajdziesz ją w artykule Poznaj swoje talenty: recenzja testu CliftonStrengths (dawniej StrengthsFinder). Informacje zawarte w tym artykule regularnie aktualizuję, dlatego koniecznie tam zajrzyj.

Krótki opis:

Test ma postać 177 par twierdzeń. Należy wskazać, z którym twierdzeniem identyfikujemy się bardziej.  Raport bada, jakie zdolności są w nas najsilniejsze, a jakie najsłabsze. Twórcy testu podzielili wszystkie uzdolnienia świata na 34 talenty. Wyniki otrzymujemy w formie listy uszeregowanej od 1 do 34, gdzie na 1 miejscu jest nasz najsilniejszy, a na 34 najsłabszy talent. Każdy talent został również opisany, a wyniki są omówione w raporcie spersonalizowanym.

Język testu: polski

Język raportu z wynikami: angielski

Cena: 255 zł za pełną wersję, 105 zł za wersję podstawową (która ujawnia tylko 5 najsilniejszych talentów). Można wykupić wersję podstawową, a potem dokupić rozszerzenie za 205 zł.

Czas wypełniania: 45 minut

Ocena łączna: 4,25

Ocena wiarygodności: 5

Ocena przydatności w poszukiwaniu idealnie dopasowanej pracy: 3,5

Plusy:

 • wysoka wiarygodność oparta na solidnej pracy badawczej
 • bardzo dobrze opisana metoda badawcza
 • ciekawy sposób przedstawienia indywidualnych cech człowieka
 • możliwość wykonania testu po polsku
 • dość rozbudowany raport, który pozwala nam zrozumieć nasze wyniki
 • dodatkowa pomoc w postaci zasobów bloga i podcastu Dominika Juszczyka

Minusy:

 • wysoka cena
 • raport tylko po angielsku
 • konieczność przebrnięcia przez definicję każdego talentu, aby w ogóle zrozumieć sens otrzymanych wyników
 • brak listy pasujących zawodów

Przykładowy raport obejrzysz klikając w obrazek.

Raport talenty Gallupa

2.    Test wartości pracy (kotwice kariery Scheina)

Krótki opis:

Test składa się z 56 pytań dotyczących naszych kompetencji, wartości oraz preferowanych przez nas warunków pracy w 8 kategoriach (dotyczących autonomii, specjalizacji, rywalizacji, bezpieczeństwa, przywództwa, kreatywności, wartości, wyzwań i równowagi między pracą a życiem prywatnym). Wyniki otrzymujemy w formie tabeli i wykresu pokazujących nasze preferencje w każdej z ośmiu kategorii na skali o 0 do 100%. Raport zawiera także omówienie każdej kategorii oraz sugestie dotyczące wyboru zawodu.

Język testu: polski

Język raportu z wynikami: polski

Cena: test bezpłatny

Czas wypełniania: 15 minut

Ocena łączna: 2,5

Ocena wiarygodności: 2,5

Ocena przydatności w poszukiwaniu idealnie dopasowanej pracy: 2,5

Plusy:

 • przedstawiona metoda badawcza, na której oparto test
 • test zmusza do przemyślenia preferowanych cech pracy
 • test bezpłatny
 • test i wyniki dostępne w języku polskim
 • wyniki pokazujące dominujące cechy osobowości (profil zawodowy)
 • lista proponowanych zawodów

Minusy:

 • proponowane zawody są przypisane do danej dominującej kategorii, ale nie biorą pod uwagę zawodów, które pasują do kilku kategorii jednocześnie
 • test wymaga uprzedniego przemyślenia wymagań w stosunku do pracy i pracodawcy, co może być trudne dla osób bez żadnego doświadczenia zawodowego
 • dość ogólny raport z wynikami

Forma przedstawienia wyników (pod wykresem znajdziemy omówienie każdej wartości):

3.     Universum Global

Krótki opis:

Test składa się z różnych pytań dotyczących preferowanych przez nas pracodawców, preferowanych cech pracy oraz oceny naszej uczelni. Metoda różni się znacznie od innych testów dostępnych w sieci, co pomaga inaczej spojrzeć na swoje wybory. Wyniki mają postać krótkiego raportu zawierającego: nasz profil zawodowy (jeden z siedmiu wyróżnianych w ramach tej metody), opis możliwej ścieżki kariery, historie sukcesu innych osób o tym profilu oraz listę 12 rekomendowanych pracodawców (po zalogowaniu się).  Obecnie test dostępny tylko dla studentów.

Język testu: polski

Język raportu z wynikami: polski

Cena: test bezpłatny

Czas wypełniania: 20-30 minut

Ocena łączna: 2,25

Ocena wiarygodności: 3

Ocena przydatności w poszukiwaniu idealnie dopasowanej pracy: 1,5

Plusy:

 • dość wysoka wiarygodność oparta na wieloletniej pracy badawczej
 • ogólnie przedstawiona metoda badawcza
 • ciekawa forma testu, wymuszająca przemyślenie nietypowych zagadnień
 • wyniki pokazujące profil zawodowy
 • dostępna lista proponowanych miejsc pracy (konkretnych pracodawców)
 • test bezpłatny
 • test i wyniki dostępne w języku polskim

Minusy:

 • test tylko dla studentów (choć można się oczywiście podszyć pod studenta i wykonać test)
 • test wymaga uprzedniego przemyślenia wymagań w stosunku do pracy i pracodawcy, a nawet znajomości konkretnych firm działających na rynku, co może być trudne dla studenta bez żadnego doświadczenia zawodowego
 • bardzo ubogi raport z wynikami
 • profil zawodowy bez podanego uzasadnienia
 • lista proponowanych pracodawców zawiera tylko ok. 140 dużych firm
 • brak listy proponowanych zawodów

Forma przedstawienia wyników:

4.   Wybierz zawód

Krótki opis:

Test oparty na badaniach i metodzie doktora Johna L. Hollanda i opracowanych przez niego typach osobowości. Test zawiera 60 twierdzeń dotyczących naszych preferencji. Musimy wskazać, jak bardzo dane twierdzenie nas określa, jak bardzo do nas pasuje. Wynikiem jest raport składający się z dwóch części. Pierwsza omawia profil preferencji zawodowych. Druga omawia najważniejsze wymagane przez nas cechy przyszłej pracy.

Język testu: polski

Język raportu z wynikami: polski

Cena: test bezpłatny

Czas wypełniania: 10-15 minut

Ocena łączna: 1,75

Ocena wiarygodności: 1 (bardzo uboga informacja o metodzie badawczej)

Ocena przydatności w poszukiwaniu idealnie dopasowanej pracy: 2,5

Plusy:

 • test bezpłatny
 • typ osobowości (profil zawodowy)
 • lista proponowanych zawodów dla każdego typu osobowości
 • dodatkowe rozróżnienie na zawody wymagające wyższego wykształcenia i pozostałe
 • omówienie najważniejszych cech samej pracy, które wskazaliśmy jako pożądane
 • test i wyniki dostępne w języku polskim

Minusy:

 • brak informacji na temat metody badawczej
 • dość ogólny raport z wynikami, brak pogłębionej analizy

Forma przedstawienia wyników:

Test kariery wybierz zawód

5.     Klucz do kariery

Krótki opis:

Test składa się z 72 twierdzeń. Wybieramy odpowiedź tak/ nie w zależności, czy twierdzenie jest prawdziwe w stosunku do nas, czy nie. Wynikiem jest krótki raport, który przedstawia dominujące w nas trzy typy preferencji zawodowych oraz listę zawodów pasującą do każdego typu. Przed rozpoczęciem testu należy również wybrać profil: młodzież, osoba bezrobotna i osoba dorosła chcąca zmienić pracę, ale nie wiadomo, jaki wpływ ma ten wybór na wyniki.

Język testu: polski

Język raportu z wynikami: polski

Cena: 3,69 zł

Czas wypełniania: 10-15 minut

Ocena łączna: 1,5

Ocena wiarygodności: 0,5 (brak jakiejkolwiek informacji o metodzie badawczej, 0,5 punktu przyznałam za to, że test powstał w ramach projektu stworzenia internetowego doradztwa zawodowego dofinansowanego z funduszy publicznych)

Ocena przydatności w poszukiwaniu idealnie dopasowanej pracy: 2,5

Plusy:

 • test niedrogi
 • test i wyniki dostępne w języku polskim
 • dostępna lista proponowanych zawodów (łącznie około 30-50 zawodów)

Minusy:

 • brak informacji na temat metody badawczej
 • ubogi raport z wynikami
 • lista zawodów bez pogłębionego uzasadnienia proponowanych zawodów
 • sam raport częściowo powtarza to, co sami o sobie stwierdziliśmy podczas wypełnienia testu (np. jeśli określiliśmy się jako osoby odpowiedzialne, w wynikach otrzymujemy informację, że osoby o naszych preferencjach są odpowiedzialne)

Forma przedstawienia wyników:

Test kariery Klucz do kariery

6.     Kompetencjometr

Krótki opis:

Test oparty na pracy badawczej doktora Johna L. Hollanda i jego typach osobowości. Pytania są tak skonstruowane, że łatwo na nie odpowiedzieć nawet, jeśli człowiek nie zna siebie zbyt dobrze pod kątem zawodowym. Dotyczą one naszych preferencji i naszych cech. Wynikiem testu jest kod Hollanda i lista kilkunastu zawodów, jakie do tego kodu pasują. Kod to trzy litery określające trzy najsilniejsze typy osobowości, jakie w nas występują. Np. kod PBA oznacza, że jesteśmy połączeniem typów: przedsiębiorczego, badawczego i artystycznego.

Język testu: polski

Język raportu z wynikami: polski

Cena: test bezpłatny

Czas wypełniania: 10-15 minut

Ocena łączna: 1,5

Ocena wiarygodności: 1 (bardzo uboga informacja o metodzie badawczej)

Ocena przydatności w poszukiwaniu idealnie dopasowanej pracy: 2

Plusy:

 • test bezpłatny
 • typ osobowości (profil zawodowy)
 • lista proponowanych zawodów
 • test i wyniki dostępne w języku polskim

Minusy:

 • brak informacji na temat metody badawczej
 • brak uzasadnienia dla listy proponowanych zawodów
 • bardzo ubogi raport z wynikami, brak pogłębionej analizy
 • krótka lista proponowanych zawodów

Forma przedstawienia wyników:

Test kariery Kompetencjometr

7.     Test Hartmana

Krótki opis:

Test ma na celu określenie typu naszej osobowości na podstawie 45 pytań. Spośród czterech podanych odpowiedzi wybieramy tę która najlepiej do nas pasuje. Wynikiem jest jeden z czterech typów osobowości, który w nas dominuje. Dla każdego typu określone są jego zalety i wady oraz ogólnie sformułowane cechy idealnej pracy. Jest to bardziej test osobowości niż test predyspozycji zawodowych.

Język testu: polski

Język raportu z wynikami: polski

Cena: test bezpłatny

Czas wypełniania: 10 minut

Ocena łączna: 1,25

Ocena wiarygodności: 1 (bardzo uboga informacja o metodzie badawczej)

Ocena przydatności w poszukiwaniu idealnie dopasowanej pracy: 1,5

Plusy:

 • test bezpłatny
 • typ osobowości (profil zawodowy)
 • zarysowane cechy idealnej pracy dla każdego typu osobowości
 • test i wyniki dostępne w języku polskim

Minusy:

 • bardzo uboga informacja na temat metody badawczej
 • brak listy proponowanych zawodów
 • bardzo ubogi raport z wynikami
 • bardzo uproszczone wnioski: wynik przypisuje nam jeden z czterech typów osobowości, nie bierze poprawki na to, że każdy ma w sobie również cechy innych typów osobowości

Forma przedstawienia wyników:

Test kariery Hartmana

8.     Test kariery

Krótki opis:

Test składa się z 46 par twierdzeń. Wybieramy to, które lepiej nas określa. Wynikiem jest krótki raport (najprawdopodobniej oparty o metodę Myers-Briggs, ale nie zostało to jasno określone). W raporcie znajdziemy opis typu osobowości, jaki reprezentujemy oraz listę kilkunastu pasujących do naszego typu osobowości zawodów.

Język testu: polski

Język raportu z wynikami: częściowo polski/częściowo angielski

Cena: test bezpłatny

Czas wypełniania: 10 minut

Ocena łączna: 1

Ocena wiarygodności: 0 (brak jakiejkolwiek informacji o metodzie badawczej)

Ocena przydatności w poszukiwaniu idealnie dopasowanej pracy: 2

Plusy:

 • test bezpłatny
 • test i wyniki dostępne w języku polskim
 • typ osobowości (profil zawodowy)
 • lista proponowanych zawodów

Minusy:

 • brak informacji na temat metody badawczej
 • forma nie budzi zaufania, tekst niechlujnie przetłumaczony, a wyniki częściowo po angielsku
 • krótka lista pasujących zawodów bez jakiegokolwiek omówienia
 • ubogi raport z wynikami

Forma przedstawienia wyników:

Test kariery

9.     Nawigator kariery Łazarskiego

Krótki opis:

Test zawiera 97 stwierdzeń. Wybieramy te, które są prawdziwe w odniesieniu do nas. Twierdzenia są krótkie i zrozumiale, dlatego test robi się bardzo szybko (6-10 minut). Wyniki otrzymujemy w postaci krótkiego raportu przesyłanego mailem.

Język testu: polski

Język raportu z wynikami: polski

Cena: test bezpłatny

Czas wypełniania: 15 minut

Ocena łączna: 0,75

Ocena wiarygodności: 0,5 (brak jakiejkolwiek informacji o metodzie badawczej, 0,5 punktu przyznałam za to, że test firmuje wyższa uczelnia)

Ocena przydatności w poszukiwaniu idealnie dopasowanej pracy: 1

Plusy:

 • test bezpłatny
 • test i wyniki dostępne w języku polskim
 • lista proponowanych obszarów zawodowych

Minusy:

 • brak informacji na temat metody badawczej
 • wyniki są przesyłane mailem, co nie zawsze działa (za pierwszym razem – mimo wypełnienia testu – nie byłam w stanie otrzymać wyników, ponieważ usługa była tymczasowo niedostępna)
 • bardzo uboga lista pasujących obszarów zawodowych bez jakiegokolwiek omówienia
 • bardzo ubogi raport z wynikami, które częściowo powtarzają to, co sami o sobie przekazaliśmy w trakcie odpowiadania na pytania (np. zaznaczyłam, że jestem optymistką, a w wynikach otrzymałam informację, że „cechuje mnie optymizm”)

Forma przedstawienia wyników:

Test kariery Łazarskiego

10.     A Real Me

Krótki opis:

A Real Me oferuje dwa testy zawodowe: test kariery i test predyspozycji zawodowych. Test kariery polega na analizie około 30 par twierdzeń i wybraniu za każdym razem twierdzenia, które lepiej do nas pasuje. Wyniki mają postać diagramu wyrażającego nasze cechy osobowości (określone zapewne według metody Hollanda, ale nie zostało to wprost określone) oraz zaproponowanych kilku pasujących zawodach (z bazy 100 zawodów).

Test predyspozycji zawodowych składa się z około 50 par twierdzeń. Wybieramy twierdzenie, które bardziej do nas pasuje. Wynikiem jest diagram wyrażający nasz typ osobowości (zapewne według metody Myers-Briggs, ale nie zostało to jasno określone).

Język testu: polski

Język raportu z wynikami: polski

Cena: test bezpłatny

Czas wypełniania: 6-10 minut

Ocena łączna: 0,5

Ocena wiarygodności: 0 (brak jakiejkolwiek informacji o metodzie badawczej)

Ocena przydatności w poszukiwaniu idealnie dopasowanej pracy: 1

Plusy:

 • testy bezpłatne
 • test i wyniki dostępne w języku polskim
 • typ osobowości (profil zawodowy)
 • test kariery zawiera listę proponowanych zawodów

Minusy:

 • brak informacji na temat metody badawczej
 • bardzo uboga lista pasujących zawodów bez jakiegokolwiek omówienia i uzasadnienia
 • bardzo ubogi raport z wynikami w teście predyspozycji zawodowych
 • w przypadku testu kariery – zbyt mało pytań, co implikuje większą niepewność wyników

Forma przedstawienia wyników:

Test predyspozycji zawodowych

Test kariery

Test kariery A real Me

Podsumowanie

Wykonane przeze mnie testy, mimo różnic w metodzie, dały w dużej części podobne wnioski, jeśli chodzi o typ osobowości (profil zawodowy). Natomiast w zakresie zaproponowanych zawodów, moje wyniki były dość rozstrzelone. Zatem jakie wnioski mogę wysnuć po tej dość wyczerpującej przygodzie?

 • Większość dostępnych w sieci testów nic nie mówi o badaniach, na jakich zostały oparte, ani o metodzie przełożenia pytań na wnioski (wyniki testu). Utrudnia to więc interpretację wyników i powoduje uzasadnione podejrzenia co do wiarygodności testu.
 • Większość dostępnych testów opiera się na bardzo ograniczonej bazie zawodów, (np. 100-200). A przecież jest ich w rzeczywistości znacznie więcej (2,5 tysiąca).
 • Wynik każdego testu zależy od naszych odpowiedzi, a te mogą się różnić w czasie. Czasami możemy również popełnić błąd poznawczy polegający na tym, że nasze odpowiedzi nie odzwierciedlą rzeczywistości (jak jest), tylko nasze życzenia (jak byśmy chcieli, żeby było).
 • Przyjęcie przez nas wyników testu zależy od tego, jak dobrze znamy samych siebie. Jeśli bardzo słabo siebie znamy, wyniki nawet poprawnie skonstruowanego i wypełnionego testu mogą nam się wydać dziwne, a nawet absurdalne.
 • Im więcej pytań, typ pewniejszy wynik testu. I odwrotnie.
 • Każdy test powoduje wzrost naszej wiedzy o nas samych, o rynku pracy, o zawodach i ich cechach. W tym kontekście każdy jest przydatny i warto te testy wykonywać. Zmuszają nas one bowiem do szukania odpowiedzi na pytania, których być może sami byśmy sobie nigdy nie zadali.
 • Przydatność każdego w miarę wiarygodnego testu jest bardzo zależna od tego, czy będzie nam się chciało poważnie przeanalizować jego wyniki.

Uff, dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że ten artykuł będzie dla Ciebie przydatny. Bardzo mnie ucieszy Twój komentarz i wszelkie uwagi do jego treści. Podziel się również swoimi doświadczeniami z wykonanych testów. Jestem naprawdę ciekawa, czy Tobie któryś z nich pomógł i w czym.

W sieci można znaleźć jeszcze inne testy, ale musiałam się ograniczyć do dziesięciu, bo ten artykuł nie miałby końca. Jeśli jednak znasz wartościowy test, którego nie uwzględniłam w rankingu, koniecznie daj znać!