Jeśli udało Ci się znaleźć przykłady sukcesów, o których pisałam w pierwszym wpisie w tej serii, czas na krok drugi. Przyjrzyj się każdemu wydarzeniu biorąc pod uwagę kilka elementów. Każdy element omawiam poniżej.

1) Twoja rola w zdarzeniu

Przeanalizuj i zapisz, jaką rolę miałeś w wypisanych wcześniej zdarzeniach. Zwróć uwagę, że ta lista nie musi być zamknięta. Również poszczególne role mogą się zazębiać, albo występować jednocześnie.

Twoją rolę opisz na przykład jako:

 • inspirowanie innych do podejmowania działań (gdy skutecznie namawiałeś innych do realizacji nowych pomysłów i przedsięwzięć, do podejmowania rozwoju, rozwiązywania swoich problemów etc.),
 • kierowanie innymi (gdy dobrze czułeś się w roli lidera i nie przerażało Cię branie odpowiedzialności za działania grupy, a inni akceptowali Cię w tej roli),
 • wykonywanie prac według instrukcji (kiedy dobrze się czułeś w roli wykonawcy zadań według instrukcji i świetnie potrafiłeś to zrobić),
 • kierowanie całością zadania (gdy interesowały Cię zawsze wszystkie aspekty danego zadania i podobało Ci się, jeśli mogłeś sam decydować, jak przebiegnie cały projekt),
 • podejmowanie i doprowadzanie do końca różnych przedsięwzięć (gdy miałeś pomysły na przykład na zarobienie dodatkowych pieniędzy lub rozwiązanie jakiegoś problemu i umiałeś zorganizować wszystko tak, aby pojawił się efekt),
 • badanie zjawisk (gdy nie ustawałeś w badaniu różnych zjawisk, które Cię zainteresowały, dopóki nie ustaliłeś ich przyczyny i okoliczności),
 • analiza danych i informacji (gdy z ciekawości rozkładałeś na czynniki pierwsze różne zjawiska i zdarzenia lub analizowałeś dane, aby wyciągnąć z nich wnioski),
 • rywalizowanie (gdy lubiłeś podejmować rywalizację i wygrywać, czy to w sporcie, czy w grach towarzyskich, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie),
 • pomaganie innym (gdy byleś szczególnie wrażliwy na cierpienie lub problemy innych, gdy lubiłeś to uczucie, gdy komuś pomogłeś, rozwiązałeś jego problem),
 • konstruowanie i naprawianie urządzeń (gdy od zawsze miałeś smykałkę do prac technicznych, lubiłeś zaglądać do środka różnych urządzeń, konstruować je lub naprawiać i świetnie Ci to wychodziło),
 • tworzenie (gdy czułeś się szczególnie spełniony w twórczych zajęciach, szczególnie artystycznych),
 • bycie w centrum zainteresowania (gdy uwielbiałeś być na ustach wszystkich, kochałeś być duszą towarzystwa i faktycznie nią byłeś, umiałeś sypać żartami lub przemawiać, a w szkolnych przedstawieniach zawsze chciałeś grać postacie pierwszoplanowe),
 • porządkowanie (gdy uwielbiałeś segregować i układać różne rzeczy, jak choćby książki albo zdjęcia i doprowadzać je do czytelnej i zrozumiałej postaci),
 • rozwiązywanie problemów (gdy uwielbiałeś zgłębiać problem dopóki nie znalazłeś rozwiązania, a następnie stosowałeś to rozwiązanie),
 • pocieszanie i podnoszenie na duchu innych (gdy byłeś bardzo dobrym słuchaczem, inni Ci się zwierzali, a Ty umiałeś ich nakierować i pocieszyć),
 • ochrona i zapewnianie bezpieczeństwa (gdy czułeś się odpowiedzialny za bezpieczeństwo i dobrostan ludzi lub zwierząt i lubiłeś pełnić rolę ochronną wobec nich),
 • dbanie o ciało, wygląd i sprawność (gdy kochałeś ruch i aktywność fizyczną, lubiłeś dobrze wyglądać, być świetnie ubranym i wysportowanym i dobrze Ci to wychodziło).

2) Twoje predyspozycje i talenty

W każdym zdarzeniu odszukaj teraz swoje predyspozycje i talenty. Pomocna będzie Ci poniższa lista. Możesz odnaleźć w wypisanych przez siebie wcześniej zdarzeniach jeden lub kilka talentów. Popatrz również na to, czego łatwo było Ci się nauczyć, jakie umiejętności zdobyć. Postaraj się możliwie zawęzić nazwanie Twojego talentu. Na przykład zamiast zapisać tylko „talent artystyczny” sprecyzuj, o jaki dokładnie chodzi i zapisz to w taki sposób: „Talent artystyczny: komponowanie muzyki”.

 • Talenty artystyczne (tworzenie muzyki, obrazów, grafik, ozdób, rękodzieła, ubrań, fotografii, filmów, poezji i innych form słownych, zdolności do urządzania wnętrz, a także talenty aktorskie, taneczne, wokalne, instrumentalne i komediowe, którym towarzyszy pragnienie i wrażliwość na piękno),
 • Zdolności manualne (naprawianie, składanie, budowanie i wykonywanie wszelkich prac wymagających sprawności manualnej, łatwość wykonywania prac ręcznych z wykorzystaniem narzędzi i bez nich, dokładność i precyzja, łatwość prowadzenia pojazdów, obsługi urządzeń),
 • Uzdolnienia fizyczne (wysoka sprawność, gibkość, szybkość, siła i wytrzymałość fizyczna, bardzo dobra koordynacja pracy ciała, a przy tym upodobanie do wysiłku i aktywności fizycznej, tryskanie energią),
 • Talenty związane z komunikacją i wyrażaniem treści (pisanie i czytanie tekstów, sprawne formułowanie myśli, przemawianie, wykonywanie opracowań, redagowanie tekstów, tłumaczenie innym różnych rzeczy etc.),
 • Talenty matematyczne i inżynierskie (talent do liczenia i szacowania wartości, analizy danych, pamięć do liczb, rozumienie wzorów, łatwość wyrażania zjawisk fizycznych lub ekonomicznych w postaci liczbowej),
 • Uzdolnienia związane z rozumowaniem i logiką (łatwość rozumowania logicznego, analizy zdarzeń i wyciągania wniosków, porządkowania i priorytetyzacji zdarzeń lub celów, opracowywania instrukcji dojścia do oczekiwanego celu, zbierania informacji, badania zjawisk etc.),
 • Pomysłowość i kreatywność (łatwość wymyślania nowych rozwiązań lub sposobów postępowania, żywa wyobraźnia, szybkie łączenie różnych informacji i przetwarzanie ich w nowatorskie pomysły, opracowywanie wynalazków i ulepszeń),
 • Zdolności interpersonalne i przywódcze (łatwość nawiązywania kontaktów, szczere zainteresowanie ludźmi, umiejętność prowadzenia rozmowy, nakłaniania innych do podejmowania działań lub przekonywania ich do swojej opinii, motywowanie lub inspirowanie innych, łatwość edukowania innych, przekazywania im swojej wiedzy etc.),
 • Talenty społeczne (wrażliwość na krzywdę ludzi i zwierząt, chęć niesienia pomocy, ochrony i poprawy jakości życia innych, ratowania i leczenia, podnoszenia na duchu, uważność, wysoka inteligencja emocjonalna, gotowość dawania wiele od siebie),
 • Talenty przedsiębiorcze (konsekwencja i upór w dążeniu do celu, niepoddawanie się, podejmowanie ryzyka, umiejętność wynajdywania okazji i luk na rynku, umiejętność wykorzystywania zasobów do rozwiązywania konkretnych problemów etc.).

3) Razem czy osobno

Przeanalizuj swoje sukcesy pod kątem tego, czy lepiej się czułeś działając samodzielnie czy w grupie:

 • działanie samodzielne (upodobanie do działania w pojedynkę, do posiadania pod kontrolą wszystkich czynności, do wnikania w każdy szczegół i posiadania jasno określonego zakresu zadań do samodzielnego wykonania, nawet jeśli w projekcie pracują również inne osoby, niechęć do brania odpowiedzialności za pracę innych ludzi),
 • działanie w grupie (upodobanie do współpracy z innymi ludźmi, do konsultowania się z innymi, wzajemnego motywowania się, pomagania sobie, wspólnego omawiania zadań, celów i sposobów działania, do polegania na innych, do delegowania zadań na innych i widzenia tematu raczej z szerszej perspektywy, niż do wnikania w szczegóły).

Zapisz informacje omówione w punktach 1-3 powyżej dla każdego wydarzenia, które wypisałeś w kroku pierwszym.

Wyszukanie powtarzających się motywów

Kiedy wykonasz całe ćwiczenie, zwróć uwagę na powtarzające się motywy i zanotuj je. Powinieneś zauważyć pewne schematy w prowadzonych przez Ciebie działaniach i odnoszonych sukcesach. Nabierzesz również wprawy w zauważaniu swoich talentów. Nazwanie ich też jest sztuką i elementem samopoznania.

Pamiętaj, im więcej przykładów wypiszesz w kroku pierwszym, tym mocniejsze będą wnioski.

Powiązanie doświadczeń z zawodami

Powiąż zanotowane przez Ciebie talenty i powtarzające się schematy sukcesów z istniejącymi zawodami. Wyobraź sobie to tak, jakby nie chodziło o Ciebie, lecz jakbyś analizował przypadek innej osoby. Nie ulegnij pokusie oceniania tych zawodów (na przykład jako niskopłatnych albo bez perspektyw) – wypisz wszystko, co Ci się kojarzy. Przecież nikt nie zmusi Cię do podjęcia żadnego zawodu wbrew Twojej woli. Robisz to po to, aby siebie poznać, więc stawką jest prawda o Tobie.

Możesz wypisać wiele zawodów, nawet gdy nie pasują idealnie. Warto je jednak uszeregować według stopnia dopasowania. Jeśli korzystasz z arkusza, który umieściłam w części 1, znajdziesz tam miejsce na wszystkie te elementy.

A więc do dzieła i powodzenia!

Kiedy skończysz, przejdź do części 3.